Mesafeli Satış Sözleşmesi

 1. TARAFLAR

Rems Reklam Ajansı

Adres              : Cumhuriyet Mahallesi Serdar Caddesi Vakıf Çarşı İş Hanı Kat:4 No:31 Melikgazi/KAYSERİ

Telefon           :  0 540 038 73 67

E- posta          : info@remsajans.com

Müşteri Adı Veya Firma Adı 

Adres              : Firma Adresi

Telefon           : Müşteri telefon numarası

E- posta          : Müşteri e-posta adresi

Bir tarafta Rems Reklam Ajansı  bundan böyle Sözleşme metninde 25 Metrekare olarak anılacaktır. Diğer tarafta, x bundan böyle Sözleşme metninde MÜŞTERİ olarak anılacaktır. Taraflar, aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda mutabık olduklarını ve tam bir anlaşmaya vardıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 1. SÖZLEŞME EVRAKI

MÜŞTERİ’nin tacir sıfatına haiz olması halinde imza sirküsü işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilecektir.

 1. TANIMLAR

Site/Siteler     : Sözleşme konusu hizmetin gerçekleştirileceği MÜŞTERİ’ye ait x adresli internet sitesi/sitelerini ifade eder.

Müşteri           : İşbu Sözleşme kapsamında sunulacak hizmeti Rems Reklam Ajansı ’na yükleyen şirket veya kişiyi ifade eder.

Sözleşme: İşbu Sözleşme ve eklerinin bütününü ifade eder.

Ek/Ekler: Sözleşme evrakı başlığı altında belirtilen ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olan metinleri veya belgeleri ifade eder.

 1. KONU VE KAPSAM

İşbu Sözleşme’nin konusu, MÜŞTERİ’ye ait Site/Siteler adresindeki bir adet internet sitesinin (Site/Siteler) daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak amacıyla Sözleşme’de belirtilen, dijital reklam çalışması, outdoor tasarım çalışması, sosyal medya yönetimi, web site tasarımı, e-ticaret site kurulumu, e-ticaret paket satışı, seo çalışması ve sitemizde yazılı olan tüm hizmetleri kapsar.

 1. MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. MÜŞTERİ, web sitesinin çalışmaları için ihtiyaç duyulan tasarım, yazılım geliştirmeleri, görseller, videolar ve metinler gibi site içeriğini kendisi tedarik etmekle ve bilgileri Site/Siteler’e ekleme ile yükümlüdür.

5.2. MÜŞTERİ, Rems Reklam Ajansı  tarafından sağlanan hizmet tekniklerinin ve bilgilerin telif hakkının Rems Reklam Ajansı ’na ait olduğunu, bu teknik, yazılım ve bilgilerin hiçbir şekilde üçüncü partiyle paylaşılmayacağını, çoğaltılamayacağını ve ticari amaçlarla kullanılmayacağını kabul ve beyan eder.

5.3. MÜŞTERİ, yapılan çalışmanın içeriği hakkındaki bilgiyi ve çalışmanın tekniklerini Rems Reklam Ajansı  yetki vermedikçe göremez, ulaşamaz ve hiçbir koşulda üçüncü partiyle paylaşamaz.

5.4. MÜŞTERİ, Rems Reklam Ajansı ’nın tüm çalışmalarına, kullandığı teknik ve yöntemlere herhangi bir müdahalede bulunamaz.

5.5. MÜŞTERİ, Site/Siteler’de yer alan tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, Rems Reklam Ajansı ’na hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

 1. Rems Reklam Ajansı ’nın YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Rems Reklam Ajansı , Site/Siteler’in dijital çalışma kapsamında yapılan tüm hizmetler ile, sosyal medya yönetimi, grafik oluşturma, dijital reklam çalışmalarını sağlama, kurumsal kimliklendirme çalışmaları, web site kurulum ve yönetiminden sorumludur.

6.2. Rems Reklam Ajansı , MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek hizmet ve çalışmaları için gerekli etüdü tamamladıktan sonra belirleyeceği süre içinde gerekli çalışmaları ek ücret mukabilinde sağlayacağını beyan eder.

6.3. Rems Reklam Ajansı , 7. maddede belirtilen Sözleşme konusu hizmeti, 8. maddede belirtilen süre boyunca sağlamayı taahhüt eder.

6.4. Rems Reklam Ajansı , yapılan çalışmanın içeriği hakkındaki bilgiyi ve çalışmanın tekniklerini MÜŞTERİ ile paylaşma hakkını saklı tutar.

 1. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET

7.1. Rems Reklam Ajansı  tarafından MÜŞTERİ’ye işbu Sözleşme kapsamında aşağıda sayılan hizmetler sunulacaktır:

7.2. Hizmetin Detayları

(Web sitesi adına planlanmış iş akışı ve hizmet detayları burada yer alır.)

 1. SÖZLEŞME SÜRESİ

8.1. İşbu Sözleşme’nin süresi ve Sözleşme kapsamında taahhüt edilen hizmetin süresi x (x) ay olarak belirlenmiştir.

8.2. Sözleşme süresi MÜŞTERİ tarafından hizmet bedelinin ödenmesi ile başlar. Hizmet bedeli ödenmediği müddetçe Rems Reklam Ajansı  Sözleşme konusu hizmetleri sunmakla yükümlü değildir.

8.3. Sözleşme süresinin sona erdiği tarihe kadar taraflardan birinin Sözleşme koşullarında değişiklik talebinde bulunmaması ve MÜŞTERİ’nin Sözleşme süresi sona erdikten sonra da hizmet bedelini ödemeye devam etmesi halinde Sözleşme, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren kendiliğinden bedeli ödenen hizmet süresi kadar uzar.

8.4. Her iki taraf, Sözleşme’nin sona erme tarihinden önce Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen e-posta veya posta adresleri üzerinden bildirimde bulunarak Sözleşme’nin gelecek aylar için yenilenmesi konusunda Sözleşme koşullarında değişiklik talep edebilir. Tarafların mutabakatı ile Sözleşme, mutabık kalınan yeni koşullar ile belirlenen süre kadar uzar. Tarafların talep edilen Sözleşme koşulu değişikliği üzerinde mutabakata varamaması halinde bedeli ödenen hizmet süresi sona erdiğinde Sözleşme sona erer.

8.5. Sözleşme süresinin sona ermesi veya sürenin sonunda Sözleşme’nin feshedilmesi veya karşılıklı görüşmeler neticesinde Sözleşme uzatma işlemi yapılmaması nedeniyle doğabilecek Site/Siteler’in arama sonuçlarında geri sıralara düşmesi ve ziyaretçi kaybetmesi gibi olumsuz sonuçlardan Rems Reklam Ajansı  sorumlu tutulamaz.

 1. HİZMET BEDELİ

9.1. Sözleşme konusu hizmet işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde belirtilen Site/Siteler üzerinde ifa edilecektir. Hizmet bedeli, dijital çalışmaları yapılacak web sitelerinin içeriklerine göre Rems Reklam Ajansı  tarafından belirlenmekte ve Sözleşme öncesinde teklif formu formatında MÜŞTERİ’ye gönderilmektedir.

9.2. Standart hizmet bedeli aylık ödeme şeklindedir. Standart hizmet bedeli Site/Siteler için toplam olarak aylık x(x) TL + KDV’dir.

9.3. Hizmet bedelinin tamamı her bir periyot için iş başlangıcında MÜŞTERİ tarafından fatura karşılığı Rems Reklam Ajansı ’na ödenecektir. 8. maddede belirlenen hizmet süresi kapsamında, her periyot başlangıcında MÜŞTERİ ödeme yapmak durumundadır. Ödeme yapılmadığı durumlarda hizmet süresi yenilenmez.

9.4. Hizmet bedeli Rems Reklam Ajansı  tarafından belirtilen banka hesaplarına veya ödeme aracılarıyla yapılacaktır. Ödemelerin yapılmaması durumunda Rems Reklam Ajansı , taahhüt ettiği hizmeti erteleme, durdurma veya iptal etme hakkına sahiptir. Ödemenin geç yapılması durumunda Sözleşme konusu hizmetler ödeme yapılıncaya kadar durur ve hizmet süresi yeni  ödemenin yapıldığı tarihte başlar.

 1. DESTEK VE RAPORLAMA

10.1. Yapılan çalışmalar süresinde, 7.2. maddede belirtilen aralıklarla raporlama yapılacağı Rems Reklam Ajansı  tarafından taahhüt edilmektedir. Tüm bu raporlarda yer alan detayları şeffaf biçimde düzenlenecek ve sadece gerçek veriler yansıtılacaktır.

10.2. MÜŞTERİ, satın aldığı hizmete ilişkin desteğe ihtiyaç duyması halinde, hizmet süresi boyunca hafta içi Rems Reklam Ajansı  ekibinin mesai saatleri içinde makul bir süre boyunca canlı destek hattı, telefon ve e-posta iletişim kanalları üzerinden doğrudan uzmanlar ile iletişim kurabilecektir.

 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ

11.1. İşbu Sözleşme, 8. maddede belirtilen şartlarda yenilenmez ise Sözleşme başlangıç tarihinden x (x) ay sonra kendiliğinden sona erer.

11.2. Sözleşme’nin yenilenmesi durumunda taraflardan birinin Sözleşme’nin sona erme/yenilenme tarihinden 5 gün önce ileteceği postayla yazılı olarak veya işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen e-posta yoluyla fesih bildirimi ile Sözleşme feshedilmiş olur ve gelecek ay için yenilenmez.

11.3 MÜŞTERİ tarafından Sözleşme süresinin bitiminden önce Sözleşme’nin feshedilmesi halinde feshin yapıldığı ayın hizmet ücreti MÜŞTERİ tarafından talep edilemez. Rems Reklam Ajansı  da Sözleşme’nin feshinin yapıldığı ay süresince Sözleşme konusu hizmeti sağlamaya devam eder.

 1. CAYMA BEDELİ

MÜŞTERİ, indirimli ücret ile x (x) aylık hizmet satın aldıktan sonra MÜŞTERİ tarafından taahhüt süresinin bitiminden evvel Sözleşme’nin feshedilmesi halinde fesih tarihine kadar geçen aylara ilişkin indirimli tutar ile standart ücret arasındaki fark hesaplanarak indirim yapılan miktar MÜŞTERİ’den tahsil edilecektir.

 1. DEVİR YASAĞI

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini diğer tarafın yazılı muvafakatini almaksızın bir üçüncü kişiye devir ve temlik edemezler. Rems Reklam Ajansı  tarafından sunulan hizmete ilişkin iç ilişkiler bağlamında birlikte çalışılan çözüm ortakları bu yasağa tabi değildir.

 1. TEBLİGAT ADRESLERİ VE DELİL SÖZLEŞMESİ

14.1. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında yapacakları tüm bildirim ve haberleşmeleri yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla veya alındığının teyit edilmesi şartı ile posta yoluyla işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen taraf adreslerine ve e-posta hesaplarına yapacaklardır.

14.2. Taraflar işbu Sözleşme’de yer alan ve teyit edilen e-posta adresleri üzerinden yaptıkları yazışmaları, imzalayarak ve tarayarak veya fotoğraflayarak gönderdikleri Sözleşme metni ve eklerini yazılı delil olarak kabul beyan ve taahhüt ederler.

14.3. Taraflar, işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirttikleri posta adresinin tebligata açık adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli ve yasal sayılacağını ve bu adreslerde meydana gelen değişikliklerin 30 gün zarfında anlaşma taraflarına yazılı olarak duyuracaklarını, aksi halde anlaşmada yazılı adreslere yapacakları tebligatların tarafları bağlayacağını ve geçerli yasal tebligat olacağını peşinen kabul etmişlerdir.

 1. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Kayseri Mahkemeleri ve Kayseri İcra Daireleri yetkilidir.

 1. YÜRÜRLÜK

16 (On altı) madde, x (x) sayfadan oluşan işbu Sözleşme …/…/.2024 tarihinde düzenlenmiş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Sözleşme’nin bir nüshası MÜŞTERİ’nin işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen e-posta adresine gönderilmiştir.

Rems Reklam Ajansı .                                                             MÜŞTERİ